Bizi Takip Edin

"KAPAKLIMIZ İÇİN ELELE"
Büyük Önder Atatürk

Yerel Gündem 21 sürecinin devamı niteliğinde kurulan Kapaklı Kent Konseyi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutarak çalışmalar yürüten bir kurumdur.

Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak, değişim ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışmak ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek amacıyla demokrasinin tüm aktörlerini içinde barındıran bir çatı olarak çalışmalarını sürdürür.

Kapaklı Kent Konseyi her şeyden önce bir özgürlük alanıdır. Kentlinin kente, ülkeye ve dünyaya dair sözünü sakınmadan dile getirmesinin güvence altına alan, karar mekanizmalarına yurttaşların aktif katılımını teşvik eden ve karar alıcılar nezdinde bunu garanti altına almak için çalışan, bu amaçlar doğrultusunda sivil girişimleri örgütleyen bir yapıdır.

Kapaklı Kent Konseyi, yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi, uzlaşma kültürünü geliştirir; samimi, şeffaf ve esnek bir zeminde hareket eder. Kentimizin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal  değerlere sahip çıkan; kentin yaşam kalitesini geliştiren; çevreye duyarlı, sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına öncülük eden bir Konsey olarak Türkiye’de Kent Konseyleri arasında model olmayı başarmış bir yapıdır.

Aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun aktif üyelerinden biri olarak, Kapaklı Kent Konseyi; 2009’dan bu yana Kapaklı Belediyesi ile birlikte yürütülen Mahalle Komiteleri projesi ile de yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde katılımcılığı ve demokrasiyi geliştirmek için çalışan ve bu çalışmalar sonucunda demokrasi ödülleri alan bir yapıdır.

Özgürlük, demokrasi ve dayanışmanın kenti Kapaklı’da; gelecek için demokrasi tohumlarımızı ekerek, umutla, mutlulukla ve gülümseyerek ilerliyoruz. Ve Kapaklı’da oturan, Kapaklı’da çalışan, Kapaklı’dan geçen, Kapaklı’da su içen… herkesi kapsayacak çalışmalara imza atarken yediden yetmişe nefes alan tüm canlıların haklarını korumak isteyen herkesi çalışmalarımıza bekliyoruz.