Bizi Takip Edin

"KAPAKLIMIZ İÇİN ELELE"
Büyük Önder Atatürk

Tarihçesi

Halk arasında 93 Harbi ( Rumi yıl-1293 ) olarak bilinen, 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşında. Tuna ( Balkan ) Cephesi ve Kafkas cephesinde Osmanlı ordusu savaşı kaybetmişti. Bu bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı Türkü mülteci konumuna düşmüş ve göçe maruz kalmıştı. Kapaklı'nın kurucusu olan atalarımız bugünkü Bulgaristan'ın Veliko Tırnova iti ile Sofya yolunun geçtiği vadideki Novoselo (Nosel), Balvan, Yemen, Selvi, Sürat, Malkoç ve Karalar köylerinden bin güçlüklerle buralara kadar gelebilmişler ve Saray, Çerkezköy (Türbedere) merkezleri ve köylerinde yerleşmişlerdir.

Kapaklıpınar köyü, Osmanlı Devleti'nin o zamanki padişahı Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı (Tekirdağ) vilayeti. Saray kazasi, Türbedere (Çerkezköy) nahiyesine bağlı olarak Ferman-ı Şahane ile Novalselo (Nosel) Yemen ve Balvan'dan göç eden atalanmız tarafindan yeni kurulan köylerden biridir. Merkezinde kaynak suyu olan bu yerin üzeri kapatılarak, kuyu haline getirilmiştir. İlk yerleşim bu kuyu etrafında başlamış ve köy adını, bu kuyudan alarak "Kapaklıpınar" köyü olmuştur. 

Ormanlık bir arazi olan yerlere ağaçlar çatılmak suretiyle üzerlerine toprakla örtülen koptarlar yapilarak iskana başlanmıştır. Köyün camisi de padişah emri ile üst katı mektep, alt katı mescit olarak 1904tarihinde yaptırılmıştır. ilk zamanlarda Kapaklıpınar Köyü'de itimat edilip güvenilen kişilere muhtarlık mührü verilerek köyün idare edildiği rivayet edilmektedir. 

1930'lu yıllarda lakabı Mandalı Osman, (Bugünkü Belediye Başkanı irfan Mandalı 'nın dedelerinin babasi.) muhtar olmuştur. 1930'lu yillara rastlayan çalışmaları şöyle özetleyebitiriz. Merhum Osman Efendi köyün dışında kalan arazileri ölçtürerek hisseler biçiminde köylülere dağıtmış,köyün (Muhtarlığın) giderlerine katkı olsun diye köy tarlaları bırakmış.köyün camisi için ayrıca tarla bıraktınp icar geliri ile cami yapımını sağlamıştır.

Bugün Jandarma karakol komutanlığı. Beyaz Saray Düğün Salonu ve Kapaklı İlköğretim Okulu'nün bulunduğu araziyi köy (millet) bahçesi adı altında çeşitli meyve ve-'diğer cins fidanlar yetişmesi için hazırlamıştır. Bunların dışında hayvan mezarlığı(köy dışında) bir yer tahsis etmiştir. İmece yoluyla Kapaklı pınar Köyü'ne; içinde üç dershane, bir büyük salon, bir müze, öğretmenler odasi ve bodrum bulunan iki katlı ilk öğretim okulu yaptırmış ve bu okul 1937 yılında Kapaklı'nın ilk ilköğretim okulu olarak eğitime başlamıştır. Osman Efendi o günlerin koşullarında köyden gelip geçen 
hayvan arabalarının konaklamaları için iki katlı bir otel, kahvehane, bir han ve av tüfeği de dahil bir çok malzemenin satıldığı bir mağaza da yaptırmıştı. 

Aynı yıllarda köyün diğer sakinlerinden Ferhat Ağa ve Tahir Ağa da aynı tür otel ve han yaptırarak, Kapaklıpınar Koyunun iterlemesinde katkıda bulunmuşlardır. 1939 yilinda vefat eden Osman Efendi (Mandalı)'nın yerine, katip otarak çatışan Ibrahim Efendi (Güven) muhtar olmuştur. 1940-1950 yıllannda muhtarlık yapan Fazlı Çoban (Salihağa Fazlı), 1950 seçimlerinde muhtorfığı Hasan Büyükbaş'a devretmiştir. 

Bu arada Kapaklpınar ismi kısaca Kapaklı olorak anılmaya başlamış ve kayitlara da Kapaklı Köyü olarak geçmiştir. 1960'lı'yıllardan sonra Akif Dubaz, Bilal Yılmaz, Veysel Pilaslı, Ali İhsan Mandalı, Nuri Canbaz, Halim Danacı, Recep Güven ve Hüseyin Dubaz Kapaklı'nın muhtarları olmuşlar ve Kapaklı'nın idaresinde büyük hizmetleri olmuştur. 1970 yilinda Bakanlar Kurulu kararıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi kurulmasi kararlaştırılmış, toprakJannı.n çok büyük bir çoğunluğu Kapaklı yerleşim alaninda kalan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1973 yilinda faaliyete geçmiş ve fabrikalar çalişmaya başlamıştır. Fabrikalar çoğaldıkça gerek çevre ilçe ve illerden ve gerekse de Türkiye'nin her ilinden Kapaklı'ya göç başlamış ve Kapaklı'nın nüfusu artmıştır. 1986 yilinda 3000 nüfusa yaklaşan Kapaklı, dönemin muhtarı Recep Güven ve köy ihtiyar heyetinin çabaları ile Belediye olmuştur. Kurucu belediye Başkanı Recep Güven 1986 He 1989 yıllannda belediye başkanJığı yapmış, daha sonra 1989-1994 yıllannda Şemsettin Dubaz, 1994-1999 yıllannda Enver Özel, 1999-2004 yılları arasinda yine Şemsettin Dubaz belediye başkantığında Kapaklı' ya hizmetler vermişlerdir. 2004 yilinda belediye başkanı seçilen İrfan Mandalı, 2009 ve 2014 yıllannda yapılan yerel seçimlerde yine başkan seçilmiş ve görevine devam etmektedir. 

06/12/2012 tarihinde çıkan 6360 sayılı yasa ile daha önce Çerkezköy ilcesine bağlı olan Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca köylerinin ve Karaağaç Beldesinin bağlanması ile Kapaklı ilçesi kurulmuştur. 30/12/2013 tarihindeki resmi nüfusu 85898 olan Kapaklı, (Türkiye'deki bir çok ilin merkez nüfusundan fazla ) uzun yıllar Türkiye'nin nüfusu en fazla artan yerleşim yeri olmuştur. Bu büyümeye ve gelişme artarak devam etmektedir.